Wat is subluxatie

Onder de knoppen 'werking van rug en wervelkolom' en 'werking van het zenuwstelsel' kunt u informatie lezen over de juiste werking van deze delen van het menselijk lichaam. De grote vraag is hoe komen allerlei klachten tot stand. Om dit te begrijpen moet u meer weten over de zogenaamde chiropractische subluxatie.

Er is sprake van een chiropractische subluxatie wanneer een of meer wervels in de wervelkolom uit hun ideale positie raken en/of er een bewegingsbeperking tussen twee wervelgewrichten (fixatie) ontstaat. Hierdoor kan er druk en/of irritatie op een spinale zenuw van het ruggenmerg ontstaan met als gevolg een functiestoornis van de zenuw. Spinale zenuwen zijn de zenuwen die tussen twee wervels uit de wervelkolom vanuit het ruggenmerg naar buiten komen. De druk of irritatie op deze zenuwen kunnen communicatie problemen veroorzaken in de informatie die door deze zenuwen worden getransporteerd. Wat is het effect hiervan op ons lichaam? Je zenuwstelsel controleert en coordineert alle functies van je lichaam. Als je de signalen die door de zenuwen gaan belemmerd, ontvangen delen van het lichaam niet de juiste informatie en kunnen dan dus niet voor 100% hun toegeeigende functies uitoefenen. In andere woorden, delen van je lichaam zullen niet goed functioneren.

De definitie van een chiropractische subluxatie is: "Een bewegingsbeperking tussen twee wervelgewrichten (fixatie) waarbij een zenuwstoornis is opgetreden."

Een subluxatie is dus niet een verschuiving zoals vaak gedacht wordt, maar een bewegingsbeperking. Het is een fixatie met neurologische gevolgen, er zit zogezegd "iets vast". Een subluxatie verstoort zodoende beweging, zenuwfunctie en bloedsomloop.

Er zijn vele mogelijkheden voor het ontstaan van een chiropractische subluxatie. Een chiropractor onderscheidt drie groepen van mogelijke oorzaken van een chiropractische subluxatie:

1. Mechanische subluxatie
Een veel voorkomende en de meest bekende subluxatie is de mechanische subluxatie. Deze ontstaat veelal door een plotselinge en onvoorziene beweging, val of ongeluk. Voorbeelden: whiplash auto-ongeval, val van de trap, misstap omdat men een trede niet heeft gezien. Het is heel goed mogelijk dat de klachten zich pas veel later voordoen.

2. Chemische subluxatie
Het menselijke lichaam kan niet tegen bepaalde stoffen b.v. nicotine, cafeïne, medicijnen. Koffie kan zelfs een chronische subluxatie van de borstwervels veroorzaken. De reden hiervoor is als volgt. Irritatie van het maagslijmvlies leidt tot een teveel aan zenuwimpulsen naar het ruggenmerg. Dat gedeelte van het ruggenmerg stroomt als het ware over, waardoor een verkramping van de spieren tussen de wervels op dit niveau ontstaat. Het bewegingssegment zal hierdoor slechter kunnen bewegen. De subluxatie is ontstaan. De irritatie blijft voortduren en de impulsen bereiken zenuwbanen welke bijvoorbeeld naar de grote buikspieren lopen, met als gevolg verkramping.

3. Psychisch/emotionele subluxatie
Stress is een veel voorkomend verschijnsel deze tijd. Stress werkt cumulatief, d.w.z. het bouwt zich op. Stress geeft een verhoogde spierspanning wat leidt tot het ontstaan van subluxaties. Deze subluxaties op hun beurt veroorzaken weer meer spierspanning waardoor een vicieuze cirkel ontstaat. In het doorbreken van deze cirkel speelt de chiropractor een belangrijke rol. In het menu op de linkerpagina vindt u een flink aantal lichamelijke klachten die het gevolg kunnen zijn van onder andere subluxatie.

Contact

Chiropractie Apeldoorn
Deventerstraat 77
7322 JL Apeldoorn

Telefoon
055 - 367 05 03

Privacy Verklaring

Openingstijden

Maandag:--------08:00 - 21:00 uur
Dinsdag:---------08:00 - 18:00 uur
Woensdag:------ 08:00 - 15:00 uur
Donderdag:------08:00 - 15:00 uur
Vrijdag: --------- 08:00 - 15:00 uur