Chiropractie algemeen

Chiropractie is een natuurlijke geneeswijze. Ontstaan in 1895 en nu bekend is over de hele wereld. De beoefenaar wordt een chiropractor genoemd. Het woord 'chiropractie' is afgeleid van het Griekse woord 'cheiros' (hand) en 'pratto' (beoefenen). Vrij vertaald: met de hand beoefenen.

Chiropractie is een beroep in de gezondheidszorg dat zich bezighoudt met diagnose, behandeling en preventie van mechanische stoornissen aan het bewegingsapparaat en de effecten hiervan op het functioneren van het zenuwstelsel en de algehele gezondheid. Met andere woorden chiropractie houdt zich bezig met problemen aan bijvoorbeeld de rug en met de effecten die deze rugproblemen kunnen hebben op gezondheid. Daarbij moet u denken aan bijvoorbeeld hoofdpijn als gevolg van een stoornis in de wervelkolom, en dat terwijl u misschien (nog) geen klachten heeft aan uw rug.
Chiropractie hoort bij de door de overheid erkende eerstelijnsgezondheidszorg. Dit betekent o.a. dat u geen doorverwijzing nodig hebt van uw huisarts. Net als naar de tandarts kunt u ook gewoon naar de chiroprator.

Chiropractie gaat ervan uit dat de wervelkolom een centrale rol speelt in onze gezondheid. De oorzaak van veel ziekten kan worden gezocht in de wervelkolom. Via de zenuwbanen gaan signalen van de hersenen naar het gehele lichaam en terug. Deze zenuwbanen lopen meestal door de wervelkolom. De wervelkolom kan het functioneren van een zenuwbaan beïnvloeden. Verwaarlozing van de wervelkolom kan op den duur tot allerlei klachten leiden, niet alleen in de rug maar in het hele lichaam.

Het belang van de wervelkolom zit in de aanwezigheid van het centrale zenuwstelsel. Het zenuwstelsel is ons innerlijk communicatiesysteem: het verbindt de hersens met de rest van het lichaam. Het zenuwstelsel wordt niet voor niets vaak vergeleken met een telefooncentrale: als er ergens storing is kan dat overal in het lichaam gevolgen hebben. In veel gevallen heft de chiropractor die storing op door de wervels te corrigeren.

Opleiding tot chiropractor

In Europa zijn enkele erkende universitaire opleidingsinstituten. Tegenwoordig kiezen de meeste nederlandse studenten voor een van de twee universiteiten in Engeland. De een bevindt zich aan de zuidkust in Bournemouth, de andere in Wales. Daarnaast zijn er meedere erkende opleidingen in de Verenigde Staten, Canada en Australië.

De studie chiropractie is een vijfjarige voltijd opleiding. De eerste twee jaar komen sterk overeen met de studie geneeskunde. Daarna is er meer aandacht voor de specifiek chiropractische vakken. Het laatste jaar loopt de student stage in de universiteits kliniek.

Na het afstuderen moet de chiropractor in het land waar hij gaat werken nog een jaar in de praktijk van een ervaren chiropractor werken. Dit wordt het "Graduate Education Programme" (GEP) jaar genoemd. Als afronding moet de kandidaat een wetenschappelijke casuspresentatie inleveren en een praktijkexamen doen. Na het voltooien van de gehele studie wordt de titel "DC" (Doctor of Chiropractic) uitgereikt.Het niveau van het GEP-jaar wordt door de Stichting Chiropractie Nederland (SCN) vastgesteld en bewaakt.


Samenvattend: De studie tot chiropractor leidt op in een medische tak van de wetenschap, die inmiddels meer dan honderd jaar bestaat. Chiropractie is de laatste tientallen jaren uitgegroeid tot een tak van de moderne gezondheidszorg met een vergelijkbare universitaire opleiding, die wij kennen van artsen.

Chiropractoren zijn de best opgeleide specialisten op het gebied van manipulaties van gewrichten.

Steeds meer wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat chiropractie een veilige en efficiënte behandelmethode is met goede resultaten.

Geschiedenis van chiropractie

In 1995 bestond het vak chiropractor, oftewel chiropractie, 100 jaar. In die 100 jaar heeft zich een ware evolutie afgespeeld. Wereldwijd zijn er nu meer dan 60.000 chiropractoren en daarmee is chiropractie, na geneeskunde en tandheelkunde, de derde geneeswijze.

Door de opkomst van andere disciplines, die ogenschijnlijk hetzelfde te bieden hebben, zijn er de laatste jaren verschillende effectiviteit studies gedaan. Hieruit blijkt dat het niet om een eendagsvlieg gaat. Het gaat om een serieuze beroepsgroep die zichzelf niet als alternatief ziet, maar supplementair aan het reguliere veld.

Eigenlijk is chiropractie al veel ouder dan 100 jaar. Soortgelijke behandelvormen werden al door onze oude geneesheren gebruikt. Toen was al bekend dat er een relatie was tussen het functioneren van de wervelkolom en de gezondheid.

Hippocrates (chiropractor?)Hippocrates is de vader van de geneeskunde en als eerste heeft hij de waarde van het goed functioneren van de wervelkolom beschreven. Hij zag al een relatie tussen het functioneren van de wervelkolom en het functioneren van de rest van het lichaam.

'Het is noodzakelijk een grondige kennis
te bezitten van de wervelkolom, want vele
aandoeningen worden in werkelijkheid
veroorzaakt door een gebrekkigheid daarvan'

----------------(Hippocrates 460-377 v.Chr)

Chiropractor D.D. Palmer

In het Amerikaanse Davenport, probeerde D.D. Palmer in 1895 zijn dove bediende het gehoor terug te geven. De man was 18 jaar daarvoor bij een ongeluk betrokken geweest en voelde iets kraken in zijn rug. Kort na het ongeluk werd hij bijna geheel doof. Palmer onderzocht de wervelkolom en vond een wervel die verschoven bleek.

Hij plaatste de man op een tafel, zette zijn handen op de wervelkolom en gaf een korte snelle duw en hoorde een zachte "klik". Na 18 jaar doof te zijn geweest kon de man weer horen!Palmer dacht het middel tegen doofheid gevonden te hebben. Vele dove patienten stelden zich onder zijn behandeling - echter zonder resultaat. Wat hij wel vond was een bepaalde relatie tussen klachten en probleemgebieden in de wervelkolom.

Zijn zoon, B.J. Palmer, zette zijn werk voort op een academisch niveau. Hij deed veel wetenschappelijk onderzoek en richtte de eerste chiropractische universiteit op in Amerika.

In de meer dan 100 jaar van zijn bestaan is de wetenschap van de chiropractie steeds verder ontwikkeld en zijn er meerdere behandeltechnieken ontstaan. Op dit moment is chiropractie, na medicijnen en tandheelkunde, de meest beoefende vorm van geneeskunde! In 1968 kwam de eerste chiropractor naar Nederland. Momenteel zijn er ongeveer 350 erkende, geregistreerde, chiropractoren in ons land.

Contact

Chiropractie Apeldoorn
Deventerstraat 77
7322 JL Apeldoorn

Telefoon
055 - 367 05 03

Privacy Verklaring

Openingstijden

Maandag:--------08:00 - 21:00 uur
Dinsdag:---------08:00 - 18:00 uur
Woensdag:------ 08:00 - 15:00 uur
Donderdag:------08:00 - 15:00 uur
Vrijdag: --------- 08:00 - 15:00 uur